Imię: Nieznane Nazwisko: Kaldyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kaldyk
  • Adwokat, z-ca Hergla, urzęduje w oddziale NKW na Pl. Bankowym. Przed wojną biegły sądowy do spraw litograficznych, posądzony o kradzież. Denuncjuje zakłady drukarskie. Volksdeutsch.- maj41

  • Niemcy, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 323]