Imię: Nieznane Nazwisko: Nowogrodzki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nowogrodzki
  • Zam. Pl. Grzybowski 3, adwokat, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • Henryk Nowogródzki?

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 496,, AAN-27,, s.22]