Imię: L. Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • L.
  • Landau
  • Zam. Leszno 10, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 398,, AAN-27,, s.22]