Imię: Szulim Nazwisko: Fejgeles

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szulim
  • Fejgeles
  • Zam. Muranowska 1. Tkacz. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 144]