Imię: Abram L. Nazwisko: Prowizor

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram L.
  • Prowizor
  • Zam. Mławska 5, biuralista, starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 531]