Imię: Zygmunt Nazwisko: Gutgold

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zygmunt
  • Gutgold
  • Podobwodowy, dowódca 2 plutonu w I Rejonie SP. Specjalnie gorliwy.-czerw.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 240,, AAN-27,, s.4]