Imię: Izydor Nazwisko: Horenstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izydor
  • Horenstein
  • Zam. Leszno 13. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie. -listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 277,, AAN-27,, s.22]