Imię: Izydor Nazwisko: Fuerstenberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Izydor
 • Fuerstenberg
 • 1.Podobwodowy SP. -lip. 41
  2.syn znanego przemysłowca z Będzina, gestapowiec, Niemcy szukali go w nocy 17/18-04 -42, ale udało mu się ukryć.

 • policja żydowska
 • nie ma pewności, czy 1 i 2 to ta sama osoba (przy nr 2 nie ma imienia).

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 175,, AAN-27,, s.18,, 48,, AAN-28,, 40]