Imię: Jakub Nazwisko: Praszkier

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jakub
 • Praszkier
 • 1941 (?)
 • Oświęcim
 • Policjant żyd. W czasie kłótni z obwodowym II Rejonu SP - Albinem Fleischmanem uderzył go w twarz. F. dał znać Niemcom. Praszkier został wysłany do Oświęcimia i tam zmarł.

 • policja żydowska
 • por. Fleischman Albin. prawdop. wrzesień 41r.

 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 164]