Imię: Samuel Nazwisko: Zetewieński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Samuel
  • Zetewieński
  • Zam. Sienna 18, buchalter, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 769,, AAN-27,, s.15]