Imię: Majer Nazwisko: Adler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Adler
  • Handlowiec. Zam. Ogrodowa 16. Sekcyjny II rejonu SP.-lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 3, AAN-27,, s.15]