Imię: Bajrech Bernard Nazwisko: Zalewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bajrech Bernard
  • Zalewski
  • Zam. Leszno 47, technik tkacki, adiutant komendanta 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 764]