Imię: Wiktor Nazwisko: Felczer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wiktor
  • Felczer
  • Zam. Leszno 77. Sekcyjny na Falentach. Posiada legitymację Sicherheitspolizei.-grudz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 147]