Imię: Icek Nazwisko: Kopyto

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Kopyto
  • W grudniu 41 r. w areszcie na Gęsiej, prawdopodobnie złapany po aryjskiej stronie. Stan na dzień 15-12-41: pozostaje do dyspozycji kom. IV dyrekcji policji kryminalnej.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32]