Imię: Ber Naftal Nazwisko: Turkiel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ber Naftal
  • Turkiel
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • dozorca domu Muranowska 13, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]