Imię: Saul Nazwisko: Cypin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Saul
  • Cypin
  • Zam. Nowolipie 12, adwokat, komisaryczny zarządca domami żydowskimi w getcie. -listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 101,, AAN-27,, s.22]