Imię: Nieznane Nazwisko: Konhajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Konhajn
  • Dowódca 2 plutonu rejonu śmiała SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • czy to ten sam, co Julian Kohnhajm??

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 370,, AAN-27,, s.8]