Imię: Nieznane Nazwisko: Bassis

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bassis
  • Sekcyjny SP w rejonie Gmina. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 32,, AAN-27,, s.11]