Żydzi współpracujący z Niemcami, 41rok

  • TAK
  • Żydzi współpracujący z Niemcami, 41rok

  • październik 1940
  • listopad1941
  • w getcie
  • społeczne
  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 1-782]
  • wszystkie nazwiska z mikrofilmu nr 2225/5 A (kilka z 2225/6A) Daty podane przy osobach w "Uwagach" tylko prawdopodobne (data uzyskania informacji). Za kolaborantów uznano także policjantów żyd., komisarycznych zarządców domami.