Imię: Srul Nazwisko: Drewnowicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Srul
 • Drewnowicz
 • 1941-12-15
 • 1925
 • Warszawa
 • Rozstrzelany w więzieniu na Gęsiej.

 • więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 32]