Imię: Mietek Nazwisko: Liberman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mietek
  • Liberman
  • Zam. Tłomackie 13, agent gestapo na terenie getta. Posiada legitymację Sicherheitspolizei.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 433]