Imię: Nieznane Nazwisko: Laust

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Laust
  • Niemiecki kierownik szopu Toebbensa [ chyba chodzi o kierowanie jednym z działów - wyrabiającym bukieciki i materiału]. Zachowywał się wobec Żydów bez zarzutu. Był b. dumny z działu bukiecików, przyprowadzał odwiedzających, by podziwiali wyroby.

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 64]