Imię: Janusz Nazwisko: Chaskielewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Janusz
  • Chaskielewicz
  • Zam. Żelazna 81. Handlowiec. Zastępca dowódcy SP [???] -lip. 41 Pełnił służbę w II rejonie - lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s.90,, AAN-27,, s.15]