Imię: Władysław Nazwisko: Lederman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Władysław
  • Lederman
  • Grupowy w Referacie Służby i Wyszkolenia SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 409]