Imię: Chanan Nazwisko: Szmuszkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chanan
  • Szmuszkowicz
  • Zam. Ogrodowa 1, inż. tekstylny. Urzędnik 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 654]