Imię: Nieznane Nazwisko: Perkal

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Perkal
  • Zam. Ogrodowa 19, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 512,, AAN-27,, s.22]