Imię: Miriam Nazwisko: Szulkinówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Miriam
  • Szulkinówna
  • Zam. Nowolipie 21a, maszynistka w urzędzie 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 671]