Imię: Mojżesz Nazwisko: Markus

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Markus
  • Zam. Ogrodowa 6. Biuralista, sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 645,, AAN-27,, s.15]