Imię: Nieznane Nazwisko: Kulka

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kulka
  • Kólka
  • Urzędnik Gminy Żyd. Agent Gestapo i prowokator.-grudz.40

  • kolaboracja, Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 391]