Imię: Nieznane Nazwisko: Nowomiast

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nowomiast
  • Zam. Grzybowska 9, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 498,, AAN-27,, s.22]