Imię: Nieznane Nazwisko: Klajndorf

  • TAK
  • Klajndorf
  • pocz. 42r.
  • Warszawa
  • Cała rodzina o tym nazwisku zmarła na punkcie Niska3, pozostało 1 dziecko.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 23a]