Imię: Mieczysław Nazwisko: Krotoszyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Krotoszyński
  • Zam. Prosta 4, inżynier. Urzędnik 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 386]