Imię: Rafał Nazwisko: Lederman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rafał
  • Lederman
  • Obwodowy w Wydz. Organizacyjno -Administracyjnym SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 410,, AAN-27,, s.18]