Imię: Abram Nazwisko: Lapon

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Lapon
  • Zam. Elektoralna 45, kuśnierz, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 407]