Imię: Josek Nazwisko: Gothajner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josek
  • Gothajner
  • Zam. Nowolipie 7. Kupiec, sekcyjny w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 220]