Imię: Jakób Nazwisko: Chencyner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Chencyner
  • Zam. Orla 11. Kierownik firmy futrzanej. Starszy kontroler 13-tki.-lip 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 91]