Imię: Mordka Zelman Nazwisko: Waltfogel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordka Zelman
  • Waltfogel
  • Zam. Kurza 4, buchalter, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 723]