Imię: Mirosław Nazwisko: Reinhertz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mirosław
  • Reinhertz
  • Podobwodowy III Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 554,, AAN-27,, s.4]