Imię: Szajndla Nazwisko: Sztrykman

  • TAK
  • Kobieta
  • Szajndla
  • Sztrykman
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 18-03-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]