Imię: Leon Nazwisko: Szyfmanowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Szyfmanowicz
  • Zam. Dzielna 9, adwokat, grupowy II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • marzec 41, lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 683,, AAN-27,, s.15]