Policjanci pełniący służbę w rejonie Gmina -st...

  • TAK
  • Policjanci pełniący służbę w rejonie Gmina -stan z lipca 1941r.:

  • lipiec 1941
  • lipiec 1941
  • w getcie
  • administracyjne
  • Judenrat, policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 11] -
  • Nagłówek dokumentu: Gmina Żydowska. Rejon Milicji Porządkowej Gminy. [więc chyba chodzi o policjantów z rejonu Gminy].