Imię: Stanisław Nazwisko: Boraks (4)

 • (1, 2, 3, 4) TAK
 • (1, 2, 3, 4) Mężczyzna
 • (1) Stanisław , (2) Stanisław , (3) Stanisław , (4) Stanisław
 • (1) Boraks , (2) Boraks , (3) Boraks , (4) Boraks
 • (4) 1903
  • (1) Tak
 • (1) Z Warszawy, (2, 3, 4) Brak informacji
  • (1) Śródmieście
 • (1) Al. Jerozolimskie 37
 • (1) Nowolipie, Elektoralna, Głosów, Gołków
  • (1) Żyd
  • (1) dobry
  • (1) wyższe
  • (1) kosztowności, pieniądze
  • (1) donos/denuncjacja, rozpoznanie
 • (1)

  Adwokat, ochotnik 1920 r., wachmistrz rezerwy, policjant żyd. - marzec 41.
  Od 1931 r. żonaty z Wandą z d. Jastrzębska, mieli dwie córki: Lilianę ur. 1933 i Basię ur. 1939. Przed wojną mieli duże mieszkanie w Al. Jerozolimskich, gdzie Stanisław prowadził praktykę adwokacką. Świetnie im się powodziło. W 1940 r. musieli przeprowadzić się do getta, zamieszkali w jednym pokoju na ul. Nowolipie. W czasie wielkiej akcji pracowali w szopie. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych Polaków, Słonimskich, przekazali córki na stronę aryjską. Słonimscy pomagali im po stronie aryjskiej. Stanisław po wyjściu z getta pracował na aryjskich papierach. Później razem z żoną i starszą córką (młodsza zginęła) ukrywali się na wsi pod Warszawą. W 1945 roku urodziła się córka Danielę. W 1946 roku wyjechali do Szwecji, a potem do Kanady. Stanisław Boraks zmarł na raka w 1948 roku,

  (2)

  przed wojną - szanowany adwokat, pracował w 13

  (3)

  Adwokat warszawski. Poświęcił najwięcej starań, by powołać punkt dla dzieci pod patronatem SP (Nowolipie 20). Policjant III rejonu. Jesienią 42r. -szef werkschutzu u Schultza.

  (4)

  We wrześniu 1939 r. mieszkał w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47; po wojnie w Warszawie, Al. Zwycięzców 43

  • (1) powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • (1) życie prywatne / życie codzienne
  • (1) mieszkaniowe, pomoc
  • (1) mieszkaniowe, policja żydowska
  • (1) pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • (2) kolaboracja
  • (3) policja żydowska
  • (4) ocaleni
 • (4)

  Osoba znajduje się także w źródle - Rejestr ocalałych Żydów, CKŻP WEiS sygn. 512; w Archiwum ŻIH, s. 5

 • (3)

  N, N

  (4)

  Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich sporządzony w marcu 1946 r. na podstawie kart rejestracyjnych Wydziału Ewidencji i Statystyki Komitetu Warszawskiego Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Obecnie znajduje się w Archiwum ŻIH (CKŻP WEiS sygn. 514). Wykaz sporządzono w formie tabelarycznej zawierającej: kolejny numer w rejestrze, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z 1939 r. i adres obecny (z 1946 r.)


  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  email: secretary@jewishinstitute.org.pl
  http://www.jewishinstitute.org.pl/

 • (2) 132,139, (3) [s., 81,, 202], (4) 9