Imię: Mojżesz Nazwisko: Próżański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojżesz
  • Próżański
  • Zam. Leszno 51 m 22, agent gestapo na terenie getta, leg. Sicherheitspolizei.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 536]