Imię: Jakub Nazwisko: Pruszker

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Pruszker
  • Zatrudniony w Sicherheitdienst.-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 533]