Imię: Natan Nazwisko: Grodzieński (6)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Mężczyzna
 • (1) Natan , (4) Natan , (6) Natan
 • (1) Grodzieński , (2) Grodzieński , (3) Grodzieński , (4) Grodzieński , (5) Grodzieński , (6) Grodziński
 • (2) styczeń 43, (3) 18-01-43 [?], (6) 1943
 • (3) Treblinka
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Brak informacji
 • (1)

  Adwokat. Zam. Elektoralna 5. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  (2)

  adwokat, radca do spraw personalnych Gminy. W końcu lipca 42 uwięziony z żoną jako zakładnik, wypuszczony po miesiącu. Należał do głównej komisji zatwierdzającej listy z nazwiskami osób które miały dostać numerki życia .Jesienią 42 mieszkał na Muranowskiej 42. Wywieziony z rodziną w styczniu 43

  (3)

  Adwokat, członek Rady, po śmierci Zabłudowskiego przewodniczący Komisji Personalnej, wywieziony 18-01-43

  (4)

  Członek Komisji Prawnej. Mało zajmuje się sprawami społeczności. Zostaje radnym i zajmuje się Sekcją Personalną i Pocztami. Wywieziony wraz z rodziną 18.01.1943

  (5)

  radca

  (6)

  w czerwcu 42 był kierownikiem Wydziału Personalnego Gminy

  • (1) urzędnicy
  • (2) Judenrat, inteligencja
  • (3, 5, 6) Judenrat
  • (4) inteligencja
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (3)

  Ernest, Stefan; Pam. 195; Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943

  (4)

  Adler, Stanisław, ,

 • (1) [s., 225,, AAN-27,, s.22], (2) 131,132,181, (5) I, 197, (6) 438