Imię: Frajda Nazwisko: Ajzen

  • TAK
  • Kobieta
  • Frajda
  • Ajzen
  • lat 15, złapana po stronie aryjskiej, sądzona 3-12-41.

  • bogaci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27, s., 29]