Imię: Józef Jerzy Nazwisko: Hertz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef Jerzy
  • Hertz
  • Adwokat. Obwodowy I REjonu SP. 18.4.41 komenderował obławą na Żydów (do obozów pracy) w domu Ogrodowa 26. Pomagał mu Spotkowski.

  • policja żydowska
  • kwiec. 41

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 269,, 270,, AAN-27,, s.4]