Imię: Salomon Nazwisko: Kahan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salomon
  • Kahan
  • Grupowy w kancelarii SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 320,, AAN-27,, s.4]