Imię: Gustaw Jakób Nazwisko: Lastreger

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gustaw Jakób
  • Lastreger
  • Zam. Biała 3, biuralista, grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 408,, AAN-27,, s.15]