Policjanci żydowscy

 • TAK
 • Policjanci żydowscy

 • kwiecień1941
 • kwiecień1941
 • w getcie
 • administracyjne
 • policja żydowska
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 4,, 8] -
 • lista osób opatrzona nagłówkiem: Gmia Żydowska, ale chodzi z całą pewnością nie o pracowników biura Gminy, ale o policjantów (podzieł na rejony, rezerwa itd). Nazwiska z mikrofilmu 2225/6A

 • Powiązani ludzie: